Bokmärkeshanteringen i nya Firefox

Den nya bokmärkeshanteirngen i Firefox är ett bra exempel på användaranpassad funktionalitet. En och samma lilla ikon fungerar både som indikator och knapp. Om den aktuella URL:en redan finns sparad är stjärnan gul, om inte är det bara att klicka en gång så sparas adressen helt utan ytterligare interaktion. Vill man ändra namn, katalog eller något annat klickar man bara två gånger så kommer en ruta upp.

En enda liten ikon på exakt rätt ställe med exakt rätt respons. Så himla smutt!

One comment on “Bokmärkeshanteringen i nya Firefox
  1. Pingback: psmedia » Blog Archive » Bokmärken

Comments are closed.