I’m a Devigner!

Robert Folkesson pushade för begreppet ”Devigner” (Designer-Developer) på MSDN Live i onsdags i Göteborg. Tanken är att det behövs en roll i större projekt som ansvarar för att den grafiska designen blir rätt integrerad/implementerad. ”Integratör” kan ju tyckas vara ett bekvämare ord att använda.

Tanken är hur som helst mycket god tycker jag. Vare sig det rör sig om stora eller små projekt är det dödsviktigt att:
1: Designen är realistiskt utformad från början, givetevis användbarhetsmässigt, men även att den är genomförbar tekniskt.
2: Att designen implementeras konsekvent och att eventuella kompromisser inte gör avkall på de ursprungliga målen i projektet.
Vi har viss erfarenhet av projekt där det varit upp till var och en att mer eller mindre fritt tolka en grafisk förlaga. Följden blir lätt inkonsekventa lösningar och gör framtida ändringar svåra att hantera.

Material från presentationen finns Här.