Open Office Impress som prototypverktyg

Open Office Impress är ett riktigt bra prototypverktyg som går utmärkt att använda sig av i applikationsutveckling för att snabbt arbeta fram gränssnitt och testa användarflöden. Att det är gratis, plattformsoberoende och kan exportera resultatet till interaktiva PDF:er gör ju inte saken sämre.

Det är dock några saker man får tänka på innan man sätter igång. Impress är ett presentationsverktyg som de allra flesta använder för att navigera linjärt genom ett material från första till sista sidan. När vi testar våra applikationsflöden vill vi hoppa fram och tillbaka helt oberoende av i vilken ordning sidorna ligger i presentationen.

De länkade ytorna/knapparna som leder till olika sidor i presentationen är enkla att skapa med hjälp av t.ex. rektanglar som görs osynliga och förses med en ”Go to page or object – Interaction”.

En väldigt praktisk detalj är att döpa sidorna till namnet på den aktuella applikationsvyn som t.ex. ”Inloggningssidan” eller ”Redigera kontoinformation”. Dels blir det busenkelt när man skapar länkar då man i klartext väljer vilken sida man vill gå till och man slipper dessutom problemet med att sidor byter namn från t.ex. ”Slide 3” till ”Slide 4” bara för att de byter plats i ordningen.

Den viktigaste inställningen man måste göra döljer sig under menyn ”Slide Show Settings”. I en normal presentation byter man sida genom att klicka var som helst i en bild, men i vårt fall blir en sådan funktion ödesdiger då vi ju bara vill att knapparna ska vara länkade. Avmarkera därför valet ”Change slides by clicking on background”.

Tillsammans med ett bra skärmdumpningsprogram, som t.ex. Gadwin PrintScreen, kan man skapa prototyper mycket snabbt med Open Office Impress som sedan kan skickas som en PDF till kunden. Det är alltid lättare att resonera kring en prototyp än en abstrakt specifikation speciellt när man jobbar med slutanvändare.