Vi är alla bakåtsträvare!

Enligt en undersökning jag läste nyligen är bakåtknappen en av de populäraste i Firefox. Den har därför gjorts större i version tre av webbläsaren. Även när det gäller Android är bakåtknappen helt central. En av grundtankarna med Androidplattformen är öppenhet mellan applikationer och möjligheten att hoppa fram och tillbaka mellan t.ex. mail, webbsidor och kartor. Men då gäller det också att hitta tillbaka från t.ex. en karta i Maps-applikatoinen som länkades från en webbsida som startades från ett mail osv. Otroligt nog går det att backa sig igenom ovan nämnda exempel bara genom att trycka på back-knappen några gånger. När man ser den här filmen från Google förstår man att det ligger en hel del tankearbete bakom implementationen av back-metodiken i Android.

This entry was posted in .