Inlåst i molnet?

En av de vanligaste frågeställningarna när vi pratar om molntjänster med våra kunder är hur man handskas med sin dyrbara data. Det är alltid lätt att börja använda en ny tjänst och ladda upp t.ex. sitt kundregister, men hur lätt är det att lämna tjänsten eller byta till en konkurrent? I takt med att allt fler företag ser sig om efter alternativa tjänster bland molnen hamnar de här frågorna allt mer i fokus.

Möjligheten att ta med sig sin data och gå till en konkurrent håller alltså på att bli ett viktigt säljargument för molnföretagen även om inte alla insett det än. Google går, som så ofta, i bräschen med sin Data Liberation Front som har följande ”mission statement”:

Users should be able to control the data they store in any of Google’s products.  Our team’s goal is to make it easier to move data in and out.

Personligen tror jag inte att det finns några genvägar för molnbaserade tjänster när det gäller kunders data. Total kontroll över sin egen data kommer att bli en självklar definierande egenskap för molntjänster inom kort.