App eller/och html5

Våra kunder är ofta villrådiga kring alternativen app eller html5 när det gäller mobila lösningar. Fördelarna med html5 är stora då man ju utformar hela applikationen som en mobil webb som blir nästan helt plattformsoberoende och enkel att uppdatera och rätta buggar på. En ren mobil SaaS-lösning helt enkelt.

Men så var det det där med förväntningar. Förväntningarna på mobila appar är minst sagt högt ställda, vilket är en utmaning för oss utvecklare. Saker ska hända snabbt och gränssnittet ska vara snyggt och responsivt och även om man finslipar sina html5-sidor så att de är pixelidentiska med motsvarigheten i native code går det aldrig att uppnå det förväntade swunget i användarupplevelsen. En webbsida måste förr eller senare kontakta sin server och vänttiderna är helt utanför utvecklarens kontroll. Aktiviteter som går snabbt på den lokala utvecklingsmaskinen kan bli oacceptabelt långsamma i händerna  på användaren, allt beroende på hur nätet mår för tillfället.

Allt oftare landar vi i en kombinerad lösning där innehåll av mer statisk karaktär genereras som html medan sökfunktioner och andra flöden är native code som motsvarar användarnas förväntningar under iOS- respektive Android-plattformen. På så vis utnyttjar vi det bästa av två världar samtidigt som det minskar kundens kostnader att underhålla mobilappar under flera plattformar.

Att integrera html så att det renderas snabbt och snyggt i lokala appar är inte helt trivialt, men mer om det i ett kommande inlägg! 🙂