Vilse i Latitude

Om man inte är insatt i hur Google latitude fungerar kan positionsförslagen man får vara riktigt knepia att förstå ibland. När Google ska avgöra var man befinner sig använder de sig av de tre källorna 3g-sändare, wifi-nät och så den mest tillförlitliga metoden gps, i nämnd ordning. Även om man har gps-positionering påslagen används ändå de två första källorna först för att ge en vink om var man befinner sig.

Nu när vi flyttade vårt kontor har positioneringen fått sig ett riktigt tuppjuck. Metoden att bestämma position utifrån 3G-sändare är väldigt vag och det är inte ovanligt att man anses befinna sig mitt i Göta älv när man i själva verket sitter vid sitt skrivbord. När sedan Google försöker avgöra vilket wi-fi-nät vi loggat in på använder de vår gamla adress, som fortfarande ligger kvar i Google places och vi flyger på ett kick en dryg kilometer sydväst till Vasagatan 7. Och så några sekunder senare får man gps-kontakt och befinner sig på Götgatan 11.

Jaja, det slutar ju bra i alla fall.