Strategiskt sommararbete

Under några sommarmånader har jag uppgiften att vara visionär åt en av våra kunder. Uppdraget är att formulera en strategi som sträcker sig flera år framåt i tiden med avseende på produkter och tjänster. Ett verkligt hedersuppdrag men det gäller att stå stadigt när man ska planera långsiktigt i den här branschen. Teknikvindarna blåser från alla håll och våra beteenden och förväntningar förändras därefter.
Hur kommer de att se ut om tre år? Vad kommer vi att ta för givet, vad förväntar vi oss få gratis och, den kanske viktigaste frågan, vad kommer vi vara beredda att betala för och på vilket sätt? Att formulera frågorna är inte svårt…