Produktmodellen

En av de viktigaste uppgifterna för en interaktionsdesigner är att hitta enkla modeller för att presentera och förklara en komplicerad verklighet. Varför då inte använda en löjligt enkel modell för att presentera just digital produktutveckling där design spelar en avgörande roll.

På engelska brukar man säga att de tre huvudaspekterna viabilitydesirability och feasibility är avgörande för att skapa en framgångsrik digital produkt. Tanken är att tre parallella processer krävs för att produkten ska gå att bygga, vara lönsam och bli eftertraktad.

produktutv_modell
I den här förenklade och försvenskade versionen har jag valt att rita modellen som ett venndiagram med bubblorna affär, design och teknik. Begreppen är lätta att kommunicera med både kunder och kollegor eftersom de beskriver vad som krävs för att uppnå effekten inom varje område.

Undrar hur många gånger jag ritat upp de här tre cirklarna på whiteboards eller kladdat dem på något papper som hjälp när vi försökt reda ut hur vi ska angripa en produktutmaning. Vare sig det handlar om att prova nya idéer eller att ta sig an en olönsam eller impopulär befintlig produkt kan man alltid angripa problemet utifrån dessa tre huvudområden.

Modellen är också bra som utgångspunkt för att resonera kring prioriteringsordningen i produktutveckling. Grundordningen för oss designkonsulter är alltid att stärka kundens affär genom att designa eftertraktade produkter som tekniskt går att förverkliga. Allt detta blir enkelt att resonera kring med den praktiska produktmodellen som illustration!

Det var Alan Cooper som redan på 90-talet introducerade tanken att varje framgångsrik digital produkt är resultatet av att tre processer arbetar tillsammans. Principen beskrivs grundläggande i boken About Face.