En persona, många zoner

För att skapa bra digitala produkter är det alltid en god idé att använda sig av exempelanvändare. Genom undersökningar och intervjuer kan man med ganska enkla medel hitta på personer (personas) som sedan går att använda när vi utformar och utvecklar produkten. Hur du skapar personas och använder dem finns det gott om information kring på nätet och det är bara att Googla om du vill komma igång.

Vad som dock kan vara lätt att glömma är att en och samma person kan uppföra sig på helt olika vis och ha olika sätt att nå sina mål beroende på var i vår produkt han eller hon befinner sig!

ux-zone-personas_s2

För att komma till rätta med detta brukar jag dela in tjänster i olika zoner. En söktjänst kan t.ex. ha en kreativ zon där användaren söker, filtrerar och justerar sin sökning för att nå fram till rätt sökresultat. Här krävs det att användargränssnitt och begrepp anpassas till den kreativa delprocessen.

Nästa steg kan vara en konsumerande zon där besökaren läser och tar till sig informationsmängder kring sökresultatet. Ett syfte med en informationstjänst som den här är inte sällan att leda användaren vidare till köpzonen där gränssnitt och begrepp anpassas för att göra inköpet så enkelt och självklart som möjligt.

Knepet är att hålla reda på vilket ”mode” besökaren är i. Vad är det som just nu motiverar vår persona att fortsätta använda produkten? Vet vi vilken zon användaren befinner sig i blir det betydligt enklare att hitta rätt bland alla designbeslut!