Kort- och långsiktiga mål

Det gäller att inte fastna i detaljerna när man jobbar med produktutveckling. Det är lätt att bli sittande i flera dagar med en enskild persona i ett specifikt scenario i en begränsad del av produkten och helt tappa perspektivet.

Känner du att du tappat orienteringen i designprocessen eller att du fastnat i någon detalj och inte kommer loss så tänkt på det här:

Vem vår persona än är, vilken typ av digital produkt vi än jobbar med och vilken bransch vi än befinner oss i så vill vi alltid möta användarens kortsiktiga och långsiktiga mål!
(
Visst är det skönt med enkla, övergripande principer som vi alltid kan falla tillbaka på?!)

De kortsiktiga målen är sådant vi vill göra för stunden, själva orsaken till varför vi greppar efter en digital produkt. ”Jag vill lyssna på på Betowen – jag startar Spotify” eller ”Jag behöver adressen till Lotta – jag klickar på Eniro-ikonen”. Precis när behovet uppstår ska hjälpmedlet eller verktyget finnas nära till hands och det gäller för oss att så snabbt som möjligt lösa problemet som användaren har.

De långsiktiga målen är ofta mer subtila och har med vår eftersträvade självbild och våra livsmål att göra. När vi agerar utifrån våra långsiktiga mål letar vi mer efter produkter och tjänster som lever upp till våra ambitioner snarare än behoven för stunden.

lkEkonomistudenten undviker redovisningsappen med en rosa spargris som ikon för att den inte ser ut som något som en seriös revisor skulle använda sig av.

En person med ambitioner i slalombacken undviker att boka skidsemestern på en ort utan svarta backar även om han/hon knappt klarar av de röda än. (OBS sant! Det finns undersökningar som visar på detta!)

Både skidorten och appen ovan kan vara alldeles lysande på att möta användarens kortsiktiga mål men stämmer inte överens med användarens självbild eller karriärplan och ratas därför till förmån för andra alternativ.

Knepet är att utforma produkter så att de möter både de kortsiktiga och långsiktiga målen. Ofta är det enklare än man tror. En funktion för att exportera en kreditanalys från en webbtjänst kan först tyckas uppfylla ett kortsiktigt mål. Men om vår användare får möjlighet att utforma och anpassa analysen och tillföra sin personliga prägel blir den till ett viktigt verktyg på den återkommande veckoavstämningen. Plötsligt hjälper vi användaren i sin strävan att göra karriär och stärka sin yrkesroll! Snacka om att möta både långsiktiga och kortsiktiga mål med en enda funktion!

Funktioner för att möta de kortsiktiga målen är ofta de tydligaste och mest uppenbara för produktägare, utvecklare och övriga stakeholders. De långsiktiga målen glöms allt för ofta bort eller prioriteras ner i samband med tajta releaseplaner eller MVP-planeringar.

De långsiktiga målen bor högst upp i UX-pyramiden som jag skrev om för ett tag sedan. För att vår produkt ska bli framgångsrik och lönsam gäller det att vi tar dem på alvar och har med dem i utvecklingen från allra första början!