Data liberation i Google+

Jag har länge hävdat att bästa sättet för molntjänster att behålla sina användare är att göra det lätt för dem att ta med sig sin data och byta till en annan leverantör. För ett par år sedan fick Google en del uppmärksamhet för sin Data Liberation Front som handlade om just rätten att komma åt den data man matat in uppe bland molnen.

Nu visar man att det inte bara var snack. I Google+ finns nu en speciell data liberation-ingång i inställninsmenyn som gör det möjligt att ladda ner bilder, inlägg och annan data packat och klart i zip-filer!

Inlåst i molnet?

En av de vanligaste frågeställningarna när vi pratar om molntjänster med våra kunder är hur man handskas med sin dyrbara data. Det är alltid lätt att börja använda en ny tjänst och ladda upp t.ex. sitt kundregister, men hur lätt är det att lämna tjänsten eller byta till en konkurrent? I takt med att allt fler företag ser sig om efter alternativa tjänster bland molnen hamnar de här frågorna allt mer i fokus.

Möjligheten att ta med sig sin data och gå till en konkurrent håller alltså på att bli ett viktigt säljargument för molnföretagen även om inte alla insett det än. Google går, som så ofta, i bräschen med sin Data Liberation Front som har följande ”mission statement”:

Users should be able to control the data they store in any of Google’s products.  Our team’s goal is to make it easier to move data in and out.

Personligen tror jag inte att det finns några genvägar för molnbaserade tjänster när det gäller kunders data. Total kontroll över sin egen data kommer att bli en självklar definierande egenskap för molntjänster inom kort.

Inspirerande enhetsdag hos Visma!

Ett stort tack till Visma för den inspirerande träffen i fredags! Det var spännande att höra Vismas syn på framtiden om Cloud Computing och se Microsofts kommande satsningar.

Här är som utlovat min egen presentation från förmiddagen. (klicka på fullskärm och välj ”speaker notes” så får du se mina minnesanteckningar också.)

Nyttan mellan molnen

Det är lätt för de flesta att se fördelarna med Software as a Service i molnet när man provar t.ex. Google docs. Smidigheten i att komma åt sin data var man än är och möjligheterna med att kunna dela dokument med kollegor och vänner var de än befinner sig, är enorma. Man bortser lätt från det lite oslipade gränssnittet och bristen på specialfunktioner. Fördelarna överväger nackdelarna helt enkelt.

Man kan lätt förledas att tro att framtiden ligger i att välja den bästa mjukvaruleveranötren i molnet och sedan bosätta sig där för gott. Men det är mellan de många små nischade molnen och de stora leverantörernas tjänster som den verkliga revolutionen kommer att ske. Med hjälp av API:er och enkla rss-flöden kopplas data samman och synergier uppstår som leverantörerna av de enskilda tjänsterna inte kunnat ana. 1+1 blir tio.

Vi ser själva exempel på detta dagligen i allt från enkla små implementationer av rss-flöden på rätt ställe i rätt applikation, till mer avancerade integrationer som vi hjälper våra kunder med. Med några enkla ingrepp dyker plötsligt nya flikar med grafiska rapporter upp i CRM-tjänsten som ”egentligen” inte har någon rapportfunktion och dagsaktuell kreditdata från valfri leverantör dyker upp på kundkortet.

Visst är det spännande att följa de stora jättarnas dans på himlen med sina SaaS-erbjudanden, men det verkligt spännande händer mellan dessa stora moln och de nischade småmolnen. Det är där den riktiga kundnyttan gömmer sig!