En vecka med Windows-design

När Microsoft började införa Metro som sitt nya grafiska språk för användargränssnitt redan för sju år sedan väckte det stor uppmärksamhet i designkretsar. Äntligen en stor aktör som vågade ta ut svängarna och helhjärtat satsa på typografi och enkla platta ytor för att förmedla information och förenkla navigation och förståelse i en mobil miljö! Metro litade helt på text som informationsförmedlare och gjorde det med hjälp av typsnittsfamiljen Segoe av Steve Matteson. Aldrig tidigare hade man kunnat skåda så vacker och genomtänkt typografi i interaktiva sammanhang.

Vid samma tidpunkt ägnade sig Apple fortfarande åt gränssnitt som försökte se ut som vävtapeter och borstad aluminium och Google tyckte att vita webbsidor med blå länkar gjorde användare glada. Hela Metro-tänket var väldigt långt före sin tid helt enkelt.

Hoppar vi tillbaka till nutid framstår Microsoft paradoxalt som den aktör som satt standarden för den visuella designen i den mobila användarupplevelsen. Metro har bytt namn till Microsoft Design Language men grundprinciperna med tonvikt på typografi och den vackra, rena layouten är kvar och vidareutvecklas för att passa in i nya Windows 8. Microsoft må ha en av de mindre mobila plattformarna men man har gjort det största avtrycket när det gäller visuell design och den övergripande användarupplevelsen. Apple med iOS 7, Google med Holo, typsnittet Roboto och inte minst hela Google Now-gränssnittet kopierar stolt grundtankarna från Microsofts banbrytande arbete.

Nästa vecka blir riktigt spännande för mig som designer. Då ska jag spendera hela veckan hos Microsofts designers och utvecklare i Kista och få lära mig Microsoft Design Language från grunden! Målet med veckan är att ta ett stort svenskt varumärke in i Microsofts plattform. Behöver jag tillägga att jag är rätt så peppad?